ממליצי הרב זרקי

רשימת ממליצים ואלה שערכתי את ברית המילה של נכדיהם ו/או בניהם

משפחת הרצל ומירי חבס
משפחת אורית ודוד אפרתי
משפחת מוסאיוף פנמה
משפחת חיימוב תל אביב
משפחת יוני עובד
משפחת בנבנישתי
משפחת מיכל ועשי אביב